Lättläst om vad skrivs om mig

Här får du veta varför personalen skriver om dig.

Du får veta vad de får skriva.

Du får veta vem som får läsa det som är skrivet om dig.

Varför ska personalen skriva om dig?

Det står i lagen att personalen måste skriva.

Alla i personalen ska veta vad du behöver ha hjälp med.

De ska veta hur du vill ha det.

Vad får personalen skriva?

De ska skriva om det som är viktigt att veta.

De ska skriva sanning.

De ska skriva lättläst.

Vem får läsa det som är skrivet om dig?

Du får läsa.

Personalen får läsa.

Personalen får inte berätta för någon annan om vad de har läst.

Om du är 18 år, eller äldre, bestämmer du om din gode man eller din familj får läsa eller inte.

Vad heter det som personalen skriver?

Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor skriver hälso- och sjukvårdsdokumentation.

Det sparas i en patientjournal.

Annan personal skriver social dokumentation.

Det är journaler, genomförandeplan och levnadsberättelse.

Vad är en patientjournal?

I patientjournalen skriver personalen om hur du mår.

De skriver om mediciner som du behöver.

Vad är en journal?

I journalen skriver personalen vad du behöver hjälp med.

De skriver om viktiga saker som har hänt.

Vad är en genomförandeplan?

I genomförandeplanen skriver personalen hur du ska få den hjälp du behöver.

Du och personalen gör genomförandeplanen tillsammans.

Din gode man eller någon i din familj kan vara med när ni gör genomförandeplanen.

Vad är en levnadsberättelse?

I en levnadsberättelse skriver du om dig själv och ditt liv.

Personalen läser levnadsberättelsen för att lära känna dig.

Du kan få hjälp att skriva en levnadsberättelse.

Vill du veta mer?

Du kan prata med personalen eller din enhetschef.

Du kan prata med din handläggare i kommunen.

Hjälpte informationen på sidan dig?