Lyssna på sidan Lyssna

Tolk

Människors möjlighet att ge uttryck för sina åsikter, känslor och tankar är en förutsättning för att känna delaktighet i det svenska samhället samt styra över sina liv. Till detta hör också möjligheten att förstå vad andra säger.

Språk och minoritetsspråk

Om du inte behärskar svenska språket har du enligt Förvaltningslagen rätt till tolk vid dina kontakter med kommunen. Tolkhjälp kan fås via telefon eller att en tolk är närvarande vid ett besök. Du beställer tolkhjälp genom din handläggare. Tänk på att beställa i god tid!

Minoritetsspråken i Sverige har en särställning i det att myndigheter är skyldiga att informera de nationella minorieteter om deras språkliga rättigheter (Språklagen - 2009 och Minoritetslagen - 2019). De nationella minoritetsspråken i Sverige är;

  • finska
  • samiska
  • meänkieli
  • romska (romani chib)
  • jiddisch

Döv, dövblind eller hörselskadad

Om du är döv, dövblind, hörselskadad eller vuxendöv och behöver kontakta kommunen, kan du få hjälp av Tolkcentralen i Värmland med att tolka. Teckenspråkstolkar förmedlas av landstinget och du kan kontakta Tolkcentralen på flera olika sätt. Mer information finns på Tolkcentralens webbplats.

Om du har en texttelefon kan du också använda förmedlingstjänsten texttelefoni. Det är en kostnadsfri tjänst för att personer som har en texttelefon ska kunna tala med personer som har en vanlig taltelefon. Mer information finns på webbplatsen texttelefoni.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-10-03