Genomförandeplan

Genomförandeplan är ett dokument som upprättas i samråd mellan dig och din kontaktman. Genomförandeplanen är en plan för hur dina beviljade insatser ska utföras hos dig enligt dina önskemål i samråd med kontaktmannen. Genomförandeplanen är helt individuell och utgår ifrån dig och dina behov. Vid förändringar som rör dina insatser skrivs planen om för att ständigt vara aktuell utifrån din aktuella situation. Genomförandeplanen är ett sätt för dig att vara delaktig och kunna påverka din situation.

Levnadshistoria - Lär känna mig

När man själv inte längre kan, eller har svårt att berätta, är det bra att ha skrivit ner saker och händelser som varit och är viktiga för just dig. Mallen "Lär känna mig - min levnadshistoria Länk till annan webbplats." används i genomförandeplanen, men är egentligen ett dokument som kommuninvånare i alla åldrar borde fylla i.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-04