Personligt ombud

Personligt ombud är ett kostnadsfritt kvalificerat stöd för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning som har svårt att få vardagen att fungera och som har behov av stöd.

Personligt ombud arbetar på klientens uppdrag och har en fristående ställning i förhållande till myndigheter. Enligt socialstyrelsen är Personligt ombud en pedagog, coach, vägvisare och lots.

Personligt ombud arbetar under sekretess och ska se till att klienten får samordnade insatser av vård, stöd och service som han/hon behöver och har rätt till.

Personligt ombud kan också hjälpa till i kontakter med olika föreningar, brukarorganisationer och annat som kan göra fritiden meningsfull.

Mer information finns även på den officiella samt regionala webbplatsen för Personligt ombud.

Hjälpte informationen på sidan dig?