Boendestöd

Boendestödet är till för att du ska kunna hantera din vardag på ett bra sätt, om du har en psykisk funktionsnedsättning.

Har du en psykisk funktionsnedsättning och fyllt 18 år, så kan du bli beviljad boendestöd. Boendestöd är en insats som utförs i eller utanför hemmet beroende på vilket stödbehov du har. Det kan vara en praktisk insats i hemmet, en social insats utanför hemmet och/eller ett motiverande stöd för att motverka isolering, som till exempel:

  • Tillsammans med dig skapa en plan och rutiner för dina vardagssysslor såsom tvätt, städ, disk, matlagning och ekonomi.
  • Följa med dig och handla.
  • Göra olika ärenden tillsammans med dig.
  • Stödja dig vid läkarbesök och myndighetskontakter.

Boendestödet är till för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, och kunna hantera din vardag på ett bra sätt.

När du har boendestöd har du regelbunden kontakt med en eller två boendestödjare. Det kan vara via telefon, att du besöker socialpsykiatrin eller att vi kommer hem till dig. Vi kommer tillsammans överens om vad som passar och känns bäst för dig.

Boendestödjarna arbetar dagtid på helgfria vardagar och insatserna är kostnadsfria, frivilliga och kan avbrytas om/när du vill eller när förutsättningarna ändras.

Boendestöd är en insats enligt Socialtjänstlagen (SOL). Det vill säga att du ansöker om boendestöd hos kommunens socialsekreterare för socialpsykiatrin.

Hjälpte informationen på sidan dig?