Lättläst om LSS

Här finns information om lagen som heter LSS.

Vad är LSS?

LSS är en lag.
Förkortningen LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

I lagen står det att personer med funktionsnedsättning ska kunna få hjälp att leva som andra.

Sverige har flera lagar som hjälper människor med funktionsnedsättning.

En av de lagarna är socialtjänstlagen (SOL).

En del personer med funktionsnedsättning behöver mer hjälp.
Därför finns LSS-lagen.

LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning rätt till mer hjälp än vad andra lagar gör.

För vem gäller LSS?

  • Personer med utvecklingsstörning kan få hjälp.
  • Personer med autism kan få hjälp.
  • Vuxna som fått en svår hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom kan få hjälp.

Personlig assistans

En del människor har funktionsnedsättning som gör att de behöver mycket hjälp av andra.

De kan behöva hjälp med att klä på sig, äta eller tvätta sig.

De kan även behöva hjälp med att komma ut och träffa andra människor.

Då kan en personlig assistent hjälpa till.

En personlig assistent kan hjälpa både hemma och utanför hemmet.

Du är själv med och bestämmer vem som ska vara din assistent.

Ledsagarservice

En del människor kan ha svårt att komma ut ensamma.

Det kan vara svårt att gå ensam till bio, till simhallen eller till vänner.

För att komma ut kan det behövas någon som följer med.

En ledsagare är en person som går med dit du ska.

Kontaktperson

En kontaktperson ska vara som en vän, en kompis.

Tillsammans med kontaktpersonen kan du göra något roligt på din fritid.

Avlösarservice

Föräldrar som bor tillsammans med ett barn eller vuxen med funktionsnedsättning ska ibland kunna göra något ensamma.

En avlösare kan då komma hem och hjälpa den funktionsnedsatte.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Barn och vuxna med funktionsnedsättning behöver ibland komma hemifrån.

De kan få vara på korttidsavlastning eller hos någon familj.

I korttidsavlastningen kan man bo några dagar då och då.

Fritidstillsyn efter skolan

Barn med funktionsnedsättning som är tolv år eller äldre har rätt att ha något att göra när de inte är i skolan.

Detta gäller både före och efter skoldagen samt under loven.

Bostad för ungdom

En del barn med funktionsnedsättning kan inte bo hemma hos sina föräldrar när de läser på gymnasiet utanför Arvika kommun. Barnet kan då bo i en annan familj.

Bostad för vuxna

En vuxen person med funktionsnedsättning har rätt till en bra bostad.

I bostaden ska man få den hjälp man behöver.

Behöver man mer hjälp kan man få bo i en gruppbostad eller i ett serviceboende eller i en annan bostad som är anpassad.

Där finns det personal som hjälper till.
På en del boenden finns det personal både dag och natt.

Daglig verksamhet

En del funktionsnedsatta som inte har något arbete har rätt att ha något att göra på dagarna.

Detta kallas för daglig verksamhet.

Man kan vara på ett dagcenter, på någon arbetsplats eller få göra något annat.

Hur ansöker jag?

Om du behöver hjälp måste du själv eller god man ansöka om detta hos kommunen.

Om du vill veta mer eller om du vill ansöka om hjälp, tar du kontakt med någon av LSS-handläggarna. De har telefonnummer 0570-816 00 växel.

Vad kostar det?

Den mesta hjälpen enligt LSS är gratis.

Den som bor i gruppbostad betalar för hyra och mat.

Inom daglig verksamhet och korttidsvistelse betalar man för sin mat.

Om jag inte får den hjälp jag vill ha?

Ibland beslutar LSS-handläggaren att säga nej till din ansökan.

Om du får ett nej förklaras detta med vad som står i LSS-lagen.

Du har alltid möjlighet att klaga på ett beslut som säger att du inte kan få det som du ansökt om.

Detta kallas att överklaga.

Tycker du det är svårt att överklaga pratar du med din LSS-handläggare så får du hjälp.

Detta är en lättläst beskrivning av LSS.
Vill du veta mer kontaktar du din LSS-handläggare på telefon 0570‑816 00 växel.

Hjälpte informationen på sidan dig?