Medling vid brott

Medling innebär att en ung person som begått ett brott och den person som drabbats av brottet möts för att samtala om det som hänt tillsammans med en opartisk medlare. Medling kan användas vid många olika typer av brott så som skadegörelse, stöld och misshandel. Gärningsmannen ska i första hand vara mellan 15 och 21 år. Även icke straffmyndiga ungdomar kan delta i medling.

Vad kan medlingen innebära för dig som begått ett brott?
I första hand att du får möjligheten att visa att du ångrar vad du gjort och att du vill försöka "ställa till rätta" så långt det går. Du visar mod genom att möta den du gjort illa. I vissa fall kan åklagaren besluta att du inte ska åtalas, eftersom du redan gjort upp med offret. Tingsrätten kan också ta hänsyn till att du gjort ett försök att avhjälpa skadan.

Vad kan medlingen innebära för dig som utsatts för brott?
Medling ger dig chansen att få ett ansikte på den som åsamkat dig skada. Du får tillfälle att ställa frågor som ofta uppstår vid ett brott, samt förklara vilka konsekvenser brottet fick för dig/ditt företag. Under medlingen finns också möjlighet att sluta ett avtal med den som begått brottet om hur gottgörelse ska ske.

Har du inte blivit kontaktad av medlingsverksamheten kan du själv ta initiativ till medling genom din utredare hos polisen, din socialsekreterare eller genom att kontakta medlingsverksamheten i Arvika direkt.

Sidan uppdaterad: 2020-05-04
Kontakta oss
 • 40. Barn- och familjenheten
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Fabriksg 5

 • Socialtjänstens reception
 • Tfn 0570-814 01
 • 8.30-9.00, 9.30-12.00, 13.00-15.30

 • Medlare:
 • Agneta Holmberg
 • Tfn 0570-816 65

 • Helene Trabold
 • Tfn 0570-814 04