Stöd till barn och ungdom

För dig som bor i Arvika kommun finns flera olika verksamheter, både för barn och ungdomar, som du kan vända dig till om du känner att du inte mår bra eller om du behöver hjälp och stöd.

Socialtjänsten kan du kontakta, oavsett din ålder, om du eller din familj behöver hjälp på något sätt eller om du känner dig rädd, orolig eller inte vet vart du ska vända dig.

Socialtjänsten erbjuder föräldrastöd till barn och tonårsfamiljer. Att vara förälder innebär ibland mycket oro, både kring barnen och hur vi har det tillsammans i familjen och för att vi inte känner oss tillräckliga som föräldrar.

Om du som barn, ungdom eller vuxen är utsatt för att någon slår dig eller gör dig illa på något annat sätt, så har du rätt att få hjälp och skydd från Socialtjänsten.

Elevhälsan i Arvika kommun kan erbjuda föräldrastöd i grupp i form av Kometutbildning (barn 3-12 år).

Du kan även vända dig till ungdomsmottagningen eller regionens BVC på Verkstaden.

Det finns också en stödgruppsverksamhet - Ljuspunkten - för barn och unga med våld, missbruk eller psykisk ohälsa i familjen.

Du hittar mer information kring olika stödinsatser och kontaktvägar via länkrutan "Mer information" till höger.

Sidan uppdaterad: 2020-03-26