Lyssna på sidan Lyssna

Stöd till barn och ungdom

För dig som bor i Arvika kommun finns flera olika verksamheter för både barn, ungdomar och vuxna som du kan vända dig till om du känner att du inte mår bra eller om du behöver hjälp och stöd.

Socialtjänsten kan du kontakta oavsett din ålder om du eller din familj behöver hjälp på något sätt eller om du känner dig rädd, orolig eller inte vet vart du ska vända dig. Om du som barn, ungdom eller vuxen är utsatt för att någon slår dig eller gör dig illa på något annat sätt har du rätt att få hjälp och skydd från oss.

Beroende på din ålder kan du också kontakta Elevhälsan i Arvika kommun eller regionens BVC eller ungdomsmottagning.

Det finns också en stödgruppsverksamhet - Ljuspunkten - för barn och unga med missbruk eller psykisk ohälsa i familjen.

Du hittar mer information och kontaktvägar på webbplatsen under rubriken "Psykisk ohälsa, barn och ungdom".

Sidan uppdaterad: 2019-01-14
Kontakta oss