Dödsboanmälan, bouppteckning

Om en person som avlidit saknar egendom behöver man inte göra bouppteckning. Detsamma gäller om tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnaderna.

Bouppteckning

När någon avlidit ska i normalfallet en bouppteckning upprättas och lämnas in till Skatteverket. I bouppteckningen tas den avlidnes skulder och tillgångar upp, liksom de som är berättigade till arv.

Dödsboanmälan

En så kallad dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning, om den avlidnes tillgångar inte räcker till mera än begravningskostnaderna och övriga kostnader som har orsakats av dödsfallet.

Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till begravningskostnaderna kan du ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen upp till fastställt normbelopp ("begravningshjäp"). Att en dödsboanmälan görs är en förutsättning för att kunna ansöka om bistånd.

En dödsboanmälan kan bara göras av en boutredare på kommunens socialtjänst. Boutredaren skickar dödsboanmälan till Skatteverket. Anmälan bör lämnas in senast tre månader från dödsfallet. Tillsammans med boutredaren kan du också få råd kring andra ekonomiska och praktiska problem.

Tillgångar

De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas till begravningen och gravsten - och i andra hand till kostnader som hör ihop med dödsfallet, till exempel uppsägningshyra och vårdkostnader till kommun och region.

Fastighet, tomträtt och bostadsrätt

Om det finns en fastighet eller tomträtt kan det inte göras någon dödsboanmälan. I vissa fall ska man göra en dödsboanmälan om det finns en bostadsrätt. Här är det det aktuella marknadsvärdet som avgör. Är du osäker kan du kontakta boutredaren för råd.

Räkningar till dödsboet

När det kommer räkningar till dödsboet och det saknas tillgångar, ska de anhöriga kontakta fordringsägarna och meddela detta. När dödsboanmälan är registrerad hos Skatteverket ska de anhöriga begära en kopia från Socialtjänsten och skicka till varje fordringsägare. Alla skulder, utom begravningskostnad och lån där det finns borgensman, avskrivs om det saknas tillgångar.

Hjälpte informationen på sidan dig?