Begravning

En borgerlig begravning är ett alternativ när den avlidne eller de anhöriga inte vill ha en kyrklig begravningsgudstjänst.

Det är vanligt att man anlitar en begravningsbyrå för att ta hand om de praktiska göromålen kring dödsfallet och begravningen. Man kan också själv ordna hela eller delar av arrangemangen kring begravningen, gravplatsen eller gravsättningen. Om närstående saknas är det socialtjänsten i den kommun där den avlidne senast var folkbokförd, som ser till att begravningen ordnas på ett värdigt sätt.

Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter, samt lokal för begravningsceremonin. Dödsboet betalar vid begravning bland annat för kista och svepning, dekoration och blommor, annonser, minnesstund. Finns det inga pengar i dödsboet kan man ansöka om bidrag hos kommunens Socialtjänst till begravningen.

Begravningsceremonin kan göras enligt Svenska kyrkans ordning, enligt ordning i annat trossamfund eller som en borgerlig akt. Gravsättning kan också ske utan föregående högtidsakt.

Borgerlig begravning

Den som är medlem i Svenska kyrkan har rätt till en begravningsceremoni. Det har däremot inte den som inte är medlem i Svenska kyrkan. För att det i sådana fall ska bli en begravningsceremoni får man anlita någon som begravningsförrättare. Om man vill kan till exempel en anhörig förrätta begravningen. Begravningsförrättare förmedlas annars via begravningsbyråerna.

En borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiösa inslag. Det finns inga bestämmelser om hur den borgerliga begravningsakten ska ordnas. De anhöriga kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten.

Begravningsombud

Varje kommun har ett begravningsombud. Det är en person som är utsedd av länsstyrelsen att granska hur församlingarna inom Svenska kyrkan tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan, i frågor som rör begravningsverksamheten.

Begravningsombud i Arvika kommun
Tommy Brever
E-post tommy.brever@gmail.com

Hjälpte informationen på sidan dig?