Servicehus

Det är kommunens biståndshandläggare som tar emot din ansökan, utreder och - vid behov - beviljar servicelägenhet.

Du kan beviljas en servicelägenhet om du inte kan bo kvar i din bostad, då den inte kan anpassas, och inte heller kan bo i någon annan vanlig lägenhet i kommunen. Ditt behov av insatser, din trygghet, din ålder och många andra saker vägs in för att handläggaren ska få en bild av hela din situation och kunna göra en bedömning om du behöver en servicelägenhet.

I kommunen finns två servicehus; Smedberg och Tapeten, som båda ligger i tätorten Arvika. För närvarande erbjuds enbart boende på Tapeten, eftersom det kan bli aktuellt med viss ombyggnation på Smedberg.

I servicehusen har du en egen lägenhet. I huset finns gemensamma utrymmen där du har möjlighet att umgås med andra hyresgäster om du vill.

Om du har behov av service- och omvårdnadsinsatser ansöker du om detta via Biståndsavdelningen. Detta gäller även trygghetslarm. Hemtjänsten utför punktinsatser dagar, kvällar och nätter.

Om du har svårt att öppna dörren när vi ska besöka dig eller om du har trygghetslarm, behöver du - mot kvittens - lämna nyckel till oss. Beroende på dina insatser (hemtjänsten dag, nattpatrull, larm och varuleveranser) kan det röra sig om flera nycklar.

Servicelägenhet ska jämföras med att bo i ett eget hus eller egen lägenhet. Du får hjälp i form av punktinsatser på olika tider på dygnet utifrån det bistånd som du har beviljats. Om du är beviljad trygghetslarm kan du använda det i akuta situationer.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-04
Kontakta oss
  • 40. Vård och omsorg
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • E-post
  • vard.omsorg@arvika.se

  • Biståndshandläggare
  • Tfn 0570-816 00 växel
  • Tfn tid 8.30-9.30