Lyssna på sidan Lyssna

Korttidsplats

I Arvika kommun finns 17 korttidsplatser. Du kan beviljas en korttidsplats:

 • om du tillfälligt har ett stort behov av omvårdnad, rehabilitering eller sjukvård och dina vanliga hemtjänstinsatser inte räcker till
 • om du väntar på en plats på särskilt boende och inte kan bo kvar hemma under väntetiden
 • om du behöver växelvård, vilket innebär att du växlar mellan att bo i din egen bostad och bo på korttidsplats
 • vid vård i livets slutskede

Utgångspunkten är att du efter vistelsen på korttidsplatsen ska återvända till ditt hem. Arvika kommun ser till att du får de trygghetsskapande åtgärder i din bostad som du i din situation behöver.
 

Ansökan om korttidsplats

Det är kommunens biståndsbedömare som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut om du har rätt till korttidsplats. Beslutet är alltid tidsbegränsat. 

Var finns korttidsplats?

Korttidsplatsen får du på den enhet där det just då finns en ledig plats. Det finns inte möjlighet att ta hänsyn till särskilda önskemål eller att garantera enkelrum.

Kostnad

När du vistas på korttidsplats får du via faktura betala en dygnsavgift för vården och måltiderna.

Besök

Närstående är välkomna och besökstiderna är fria, men visa gärna hänsyn till övriga brukare, framförallt om salen eller rummet delas av flera brukare.

Målsättning

Målet med din korttidsvistelse är att du ska känna dig trygg och bli så självständig att du kan återgå till din vardag, i ditt hem.

Tillsammans lägger vi upp en plan för vad du behöver träna på för att du ska klara dig hemma.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-01-11
Kontakta oss
 • 40. Vård och omsorg
 • 671 81 Arvika
 • Biståndshandläggare
 • Tfn 0570-816 00 växel

 • 160. AKKVA Korttidsavdelning
 • Besöksadress Rackstav 2

 • Rekommenderad besökstid 14.00-19.00

 • Undersköterska, exp
 • Tfn 0570-72 78 42

 • Sjuksköterska
 • Tfn 0570-828 93

 • Ellinor Andersson
 • Enhetschef
 • Tfn 0570-828 90