Vilket stöd kan man få?

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder inte klarar din vardag kan du få hjälp och stöd i hemmet på olika sätt. Det stöd du beviljas är individuellt och fattas utifrån dina behov och din situation. Det kan till exempel vara:

Du kan också ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, färdtjänst (via Värmlandstrafik AB) och andra stödåtgärder. Du kan läsa mer om de olika stöden på webbplatsen.

Det är kommunens biståndshandläggare som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut om bistånd. Ett beslut på en ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) - till exempel om hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm, varuhemhandling - kan ta upp till tre veckor. Ett beslut på ansökan enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan ta upp till tre månader.

Om du inte är nöjd med det beslut som du får, kan du överklaga beslutet. Vänd dig till din handläggare om du vill ha hjälp med att överklaga.

Ansökningsblanketter finns på webbplatsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-04