Korpralen

Korpralen är öppen för alla seniorer i kommunen. Här kan du äta lunch, träffa vänner för pratstund.

Matsalen med lunchservering är öppen dagligen kl 12.00-13.00.  

Café Korpralen 

Café Korpralen - med kaffeservering och underhållning - är öppet alla helgfria måndagar kl 14-15.15. Sommarstängt under juni-augusti samt ett längre uppehåll i samband med jul och nyår.
Pensionärsorganisationerna ansvarar för Café Korpralen, både då det gäller underhållning samt kaffeservering. Du köper kaffe och bröd för en billig penning.

Snickarbod

Det finns  möjlighet att få nyttja snickarboden till en årskostnad. Här finns diverse redskap som gör att du kan göra olika saker för eget bruk. Kontakta frivilligsamordnaren i kommunen, så får du reda på om plats finns ledig och vad som gäller för att få del av denna.

Vävstuga

I vävstugan finns ett antal vävstolar att få nyttja tillsammans med andra.  Ett krav för att delta är att du har kunskap om vävkonstens alla delar. Kontakta frivilligsamordnaren i kommunen om du är intresserad.

Pensionärsorganisationerna

På Korpralen hyr PRO, SKPF, SPF och HSO kontorslokaler.

Samlingssal

Samlingssalen kan nyttjas av alla pensionärsorganisationer för olika typer av arrangemang och därmed  medverka till social gemenskap och att bryta isolering. Övriga organisationer för äldre och funktionshindrade har också möjlighet att få tillgång till lokalen efter bokning.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-06-04
Kontakta oss
  • 127. Träffpunkt Korpralen
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Hamng 22
  • Tfn 0570-815 82