Äldre

Äldre med gåstavar

Kommunens insatser inom verksamhetsområdet vård och omsorg har som mål att underlätta för den enskilde att få en väl fungerande vardag. Det handlar bland annat om att underlätta boendet och den dagliga livsföringen för personer som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara sig på egen hand.

Dialogen med dig som behöver stöd inom vård och omsorg är viktig - med hjälp av bland annat kontaktmannaskap och genomförandeplaner ökar ditt inflytande och dina möjligheter att påverka din situation.

Inom kommunen finns också många föreningar som arbetar med frågor som rör exempelvis pensionärer eller människor med olika typer av funktionsnedsättningar eller sjukdomstillstånd. Du kan söka föreningar som du är intresserad av i föreningsregistret.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-04