Akut hjälp

SOS Alarm 112

Hit ringer du om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning.

114 14 är polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Du kan ringa hit var du än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet. Om du är utomlands och vill ringa polisen så ringer du 0046-77-114 14.

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Du kan också ringa 113 13 för att lämna information.

Om du upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård, kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Sjukvårdsrådgivningen, 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.


Socialjour i Arvika, 112 eller 114 14

När Socialtjänsten håller stängt och du behöver hjälp med akuta sociala frågor kan du vända dig till socialjouren. Öppet vardagar kl 16.30-07.30. Lördag, söndag och helgdagar öppet dygnet runt.

Felanmälan Arvika kommun/bolag, 0570-76 40 40

Gemensamt felanmälansnummer för Arvika kommuns verksamheter och de kommunala bolagen (exklusive Arvika Fastighets AB:s hyresgäster). Öppet dygnet runt. Utanför kontorstid går samtalet över till SOS Alarm. Mer information finns på sidan Felanmälan.

Felanmälan/störningsjour Arvika Fastighets AB, 0570-818 88

Arvika Fastighets AB:s hyresgäster kontaktar tfn 0570-818 88 vid akuta fel utanför kontorstid. Felanmälan görs annars via "Mina sidor" på fastighetsbolagets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Alkohollinjen, 020-84 44 48

Alkohollinjen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Rådgivning sker per telefon och är kostnadsfri. Du kan vara anonym.

Barn- och ungdomspsykiatri, 054-61 83 00

För barn och ungdomar 0-18 år och deras familjer. Tfn 054-61 83 00 på dagtid. Behöver du akut hjälp under kvällar, nätter och helger ska du ringa regionens växel 054-61 50 00 och be att få prata med joursjuksköterskan hos barn- och ungdomspsykiatrin.


BRIS, Barnens hjälptelefon, 116 111

Till Bris kan den som är under 18 år ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

BRIS, Vuxentelefon om barn, 077-150 50 50

Alla vuxna kan ringa för att prata om vad som helst som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym.

Brottsofferjouren, 116 006

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan du ringa och vara anonym om du vill och få stöd och information.

Brottsofferjouren Värmland, 054-18 28 88

Ger kostnadsfritt stöd åt brottsoffer, vittnen och anhöriga. Du kan vara anonym, tystnadslöfte gäller, ingen polisanmälan krävs. Brottsofferstöd tfn 054-18 28 88, stöd i domstol tfn 054-18 75 75.

Jourhavande medmänniska, 08-702 16 80

Öppet alla dagar kl 21- 06. Möjlighet att chatta på söndagar kl 21-24.

Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Kvinnojouren Eva, 070-537 95 67 

Arvika finns med bland de tre västvärmländska kommuner som driver en gemensam kvinnojour, dit du kan vända dig för att få råd och hjälp. Du väljer själv om du vill tala om vem du är eller om du vill vara anonym. Vid behov kan kvinnojouren erbjuda så kallat skyddat boende.

Psykiatrisk akutmottagning, 054-61 56 03

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Självmordslinjen, 901 01

Öppen dygnet runt för dig som går i tankar på att ta ditt liv eller är orolig för någon närstående. Anonym kontakt via telefon, e-post eller chatt.

Terrafem, 020-52 10 10

Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 44 språk.

Äldrelinjen, 020-22 22 33

För dig som behöver någon att prata med - linjen bemannas av utbildade volontärer. Anonym kontakt. Öppet kl 8.00-19.00 vardagar, 10.00-16.00 helger.


Räddningstjänstens larmtelefoner

Brandstationen i Arvika är utrustad med en larmtelefon på ytterväggen bredvid huvudingången. Denna kan användas av allmänheten vid nödsituationer eller vid telefonavbrott. Du blir då kopplad till en operatör på SOS Alarm som säkerställer att du får den hjälp du behöver. Detta innebär att du även kan larma polis vid behov.

Vid brandstationerna i Edane, Gunnarskog och Glava finns motsvarande larmknappar vid entréerna. Vid ett larm tillkallas då räddningspersonal som kommer till brandstationen inom fem minuter.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-11-02