Omsorg och hjälp

Händer som formar ett hjärta

Alla människor kan ibland behöva stöd och hjälp av olika slag för att underlätta vardagen och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det kan handla om ekonomi, relationer, funktionsnedsättning, missbruk och mycket annat - och behovet kan gälla hela livet eller bara vid något tillfälle.

Att känna sig trygg i sin vardag är mycket viktigt för att kunna leva ett gott liv. I Arvika har vi ett ständigt pågående säkerhetsarbete med nära sambarbete med andra samhällsaktörer. Målet med arbetet är att skapa en så trygg och säker mijö som möjligt för alla som lever, vistas och verkar i kommunen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-23