Lyssna på sidan Lyssna

Gällande avtal

Kommunen och de kommunala bolagen använder sig av olika typer av avtal med leverantörer.

Ramavtal

Ett ramavtal är ett avtal som ingås mellan kommunen/de kommunala bolagen och en leverantör för att fastställa villkoren för beställningar/avrop under avtalstiden. Ramavtalet bör normalt inte vara längre än fyra år.  

Entreprenadavtal

Ett avtal där leverantören åtar sig att utföra ett visst arbete, under en bestämd tid och för en bestämd betalning.

Rabattavtal

Rabattavtal ska bara användas när Lagen om offentlig upphandling eller kommunens inköpspolicy inte kräver någon form av upphandling.

Avtalets syfte är att fastställa de priser och villkor som gäller vid köp från viss leverantör.

Avtalen får inte förkomma då ramavtal finns för motsvarande produkt/tjänst. Rabattavtal behöver inte följas.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-01-14
Kontakta oss
 • 7. Upphandling
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Hans Fyhr
 • Upphandlare
 • Tfn 0570-817 03

 • Hilde Månsson
 • Upphandlare
 • Tfn 0570-828 29

 • Eva Ryman
 • Upphandlare (funktionsansvar)
 • Tfn 0570-816 91

 • Kersti Smith
 • Upphandlingscontroller
 • Tfn 0570-816 45
Mer information