Enskild verksamhet, förskola, skolbarnsomsorg

Med enskild verksamhet menas en verksamhet som har en annan huvudman än kommunen.

Enskild förskoleverksamhet kan drivas i form av förskola eller pedagogisk omsorg (exempelvis familjedaghem eller flerfamiljslösningar).

Enskild skolbarnsomsorg kan drivas i form av fritidshem eller pedagogisk omsorg (exempelvis familjedaghem eller flerfamiljslösningar).

För att bedriva enskild verksamhet med kommunala bidrag krävs godkännande av utskottet för Lärande och stöd.

Det krävs också anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (38 §) om man ska starta förskolor och liknande. Kontakta Miljöstaben.

För den livsmedelshantering som sker i sådana verksamheter måste en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet lämnas in senast tio arbetsdagar innan verksamheten öppnar. Kontakta Miljöstaben om du vill veta mer om vad som gäller.

Även Bygglovenheten bör kontaktas, eftersom det kan finnas krav på bygglov och/eller anmälan.

Det finns mer information, blanketter och kontaktinformation på webbplatsen kring:

 • Starta enskild verksamhet
 • Anmälningspliktiga lokaler
 • Livsmedelsverksamhet
 • Bygglov, anmälan

Länkar finns under "Mer information".

Sidan uppdaterad: 2015-02-04
Kontakta oss
 • 16. Lärande och stöd
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Ann-Charlotte Axelsson
 • Utvecklingsledare
 • Tfn 0570-815 66
 • Mobil 070-516 60 34