Lokaler

Anmälningspliktiga lokaler

För många typer av allmänna lokaler måste särskilda hänsyn tas i samband med att lokalen byggs eller ställs i ordning för något ändamål. Det kan till exempel handla om krav på ventilation när det gäller skolor och daghem.

Stora krav ställs också på lokaler som ska användas för hygienisk behandling (till exempel akupunktur) för att minska risken för överföring av smitta mellan människor. Det kan till exempel handla om krav på tillräcklig luftväxling, desinfektionsmöjligheter, möjligheter till handtvätt vid behandlingsplatsen och möjlighet till effektiv rengöring av lokalen.

En del av dessa lokaler är man som verksamhetsutövare skyldig att anmäla till miljöstaben innan lokalen eller anläggningen får tas i bruk. Andra behöver inte anmälas men ska ändå byggas, inredas och utrustas enligt gällande krav.

På webbplatsen finns mer information om vad som gäller för lokaler och verksamheter med akupunktur, fotvård, frisersalonger, håltagning i öron och annan piercing, sjukgymnastik (även kiropraktik, massage, naprapatbehandling och liknande), skönhetsbehandling (till exempel manikyr, pedikyr, diatermi och annan hudvård, sminkning och liknande), solarier och tatuering.

Vilka lokaler måste anmälas?

De lokaler som måste anmälas är:

 • lokaler med verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
 • bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor
 • förskolor, öppna förskolor, fritidshem, öppna fritidsverksamheter, förskoleklasser, grundskolor, gymnasieskolor, särskolor, specialskolor, fristående skolor, riksinternatskolor och resurscenter.

Lokaler för till exempel massage, zonterapi och frisörsalonger (utan håltagning) behöver inte  anmälas. Myndighetsnämnden är dock fortfarande tillsynsmyndighet för sådana anläggningar och de krav som ställs på dem är desamma som tidigare. I och med att ingen anmälningsskyldighet finns för dem kan kraven i stället komma att ställas i efterskott då Miljöstaben gör kontrollbesök. Rekommendationen är därför att man alltid tar kontakt med Miljöstaben redan då man planerar en verksamhet, för att få veta vad man måste tänka på.

När ska anmälan göras?

För anmälningspliktiga lokaler bör anmälan göras åtminstone sex veckor innan anläggningen tas i bruk, men ännu bättre är om du kommer in med anmälan redan i planeringsstadiet och innan du skriver hyreskontrakt på en lokal. Vissa lokaler är direkt olämpliga, andra behöver ändras för att passa verksamheten. Det är alltid enklare - och billigare - att ändra en ritning i planeringsstadiet än att ändra en färdig lokal. Anmälningsblankett finns på webbplatsen. För anmälningspliktiga lokaler där man avser att bedriva yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta, kan anmälan göras via e-tjänst.

Vad händer om du glömmer anmäla?

Enligt förordningen om miljösanktionsavgifter ska en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor tas ut av den som utan anmälan tagit i bruk byggnader, lokaler eller anläggningar, i de fall där det är föreskrivet att anmälan ska göras. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-04
Kontakta oss
 • 15. Miljöstaben
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Expedition
 • Tfn 0570-817 46

 • Annika Larsson
 • Miljöskyddsinspektör
 • Tfn 0570-827 27

 • Lina Ojala Serrander
 • Miljöskyddsinspektör
 • Tfn 0570-817 55