Lyssna på sidan Lyssna

Industritomt - Myråsen

Verksamhetsområde planerat för småindustri och hantverk med hörande affärsverksamhet. Bra läge utmed matargata från riksväg 172 och anslutning till riksväg 61 vid Graningerondellen. Två tomter finns avstyckade. Den ena är Blästern 10 med en areal om 7 765 kvm. Denna tomt är möjlig att dela. Den andra tomten är Blästern 13 med en areal om 4 154 kvm. Markpris mellan 85 och 100 kr/kvm, beroende på läget inom planområdet och markförhållande.

karta

Sidansvarig:

Jenny Wärnevall

Sidan uppdaterad: 2018-01-30
Kontakta oss
  • 19. Planering och utveckling
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Jenny Wärnevall
  • Mark- och exploateringsingenjör
  • Tfn 0570-817 60

  • Hilde Axelsson
  • Planeringschef
  • Tfn 0570-818 51