Mark

Arvika kommun har byggklara tomter för näringsverksamheter i flera områden inom Arvika tätort och även i Glava. Det finns även mark i Arvika tätort som avstyckas i samråd med köparen. Information om tomternas areal, pris samt läge finns nedan. Kontakta mark- och exploateringsingenjör Jenny Wärnevall, tfn 0570-817 60, om du har frågor.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-11