Handels- och industriområden

Arvika har flera områden runt om i kommunen där industri och andra verksamheter är lokaliserade. Nedan finns en kort beskrivning av varje område, med vilken typ av verksamheter och företag som finns etablerade inom varje område.

Arvika

Falleberget

Området består av planlagd mark för småindustri och hantverk. Området ligger i nära anslutning till riksväg 61, är delvis exploaterat och har skyltläge ut mot vägen. Arbetsplatser inom området är bland annat Västvärmlands LBC, Aktiv IT, Lecab, Eda Järn och Poolwater AB.

Gate

Området består av planlagd mark för för industriverksamhet, ej störande. Området ligger nära riksväg 61 mot Karlstad. Företag med tillhörande handel och småindustri finns här som exempelvis Sahlins Gummiverkstad, Bilbolaget i Arvika, Rosendals Smide, Henry Thenmans Byggmaterial med flera.

I anslutning till Gaterondellen finns företag med verksamheter för småindustri och verkstad, som exempelvis Toyota, Shell, Helmia med flera. Även McDonalds har sin verksamhet här.

Graninge

Området ligger i nära anslutning till riksväg 61 mot Charlottenberg och är avsett för sällanköpsvaror. Byggvarukedjan Jem & Fix var första etableringen på området och här finns även Dollarstore, Kylskåpspoesi, Arvika Auktionsverk, Arvika Padel.

Lycke

Området ligger i anslutning till riksväg 175 söderut från Arvika. Industriområdet är ett cirka 90 hektar planlagt område, där omkring hälften av arealen är utbyggd. Här är främst tyngre industri lokaliserad, med arbetsplatser som till exempel Arvika Gjuteri, Arvika Smide (Forgex), Perfekta, Tigbro och Goodtech Solutions.

Mosseberg

Området ligger i anslutning till riksväg 61 norr om Arvika i riktning mot Kongsvinger. Enstaka tomter finns till försäljning. Inom Mossebergsområdet finns främst verksamheter inom småindustri och hantverk med tillhörande handel. Företag som Granngården, Byggmax och Hyrmaskiner i Värmland har verksamhet här.

Myråsen

Området ligger nära Graningerondellen på riksväg 172 och riksväg 61. Området domineras av verksamheter inom bilbranschen som till exempel bilförsäljning med verkstäder, bilvård och reservdelsförsäljning. Här finns företagen Mekonomen, OKQ8, A-Bilar, Lidl, MIO, Beijer med flera.

Prästängen

Invid riksväg 172 intill Prästängsrondellen finns ett markområde planerat för handel med tillhörande verksamhet.

Vik

Arvikas största industriarbetsplats är Volvo Construction Equipment AB med drygt 900 anställda. Verksamheten upptar ett stort markområde invid Viksrondellen och infarten till Arvika centrum. I anslutning till riksväg 61 finns Thermia Värme, Westmatic, Randek Robotics och Swegon lokaliserade.

Edane

I Edane, cirka 15 km öster om Arvika, finns bland annat Moelven Edanesågen. Sågverket upptar ett cirka 20 hektar stort markområde. Här finns även bland annat Finnebäcks som tillverkar kyl/frysrum.

Glava/Hillringsberg

I Glava, 30 km söder om Arvika, finns två lediga tomter avsedda för industri, som ej är störande.

Jössefors

Jössefors ligger cirka 6 km väster om Arvika efter riksväg 172. Verksamhetsområdet är främst småindustri med inriktning på tillverkning. Etablerade företag är till exempel Trioworld Lundin och Arvika Modul & Bygg.

Klässbol

Klässbol ligger 20 km söder ut från Arvika utmed riksväg 175. Här finns till exempel Klässbols Linneväveri.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-06-21
Kontakta oss