Lyssna på sidan Lyssna

Ekonomiskt stöd

Regionala stöd

Kommersiell service

Dagligvarubutiker på gles- och landsbygden kan söka ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Det är för att dagligvaror och drivmedel ska finnas tillgängliga i hela landet. De stöd som kan sökas är investeringsbidrag, servicebidrag och hemsändningsbidrag.
Länsstyrelsen i Värmlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Medel för regional projektverksamhet

Medel för regional projektverksamhet kan användas till projekt som ökar näringslivets konkurrenskraft och främjar den ekonomiska tillväxten i länet i linje med det regionala tillväxtprogrammet.
Region Värmlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Pengar till unga innovatörer (18-30 år) i Värmland

Vinnovas och Tillväxtverkets program Ungas Innovationskraft har beviljat pengar till en pilotsatsning för att utveckla ungas innovationer. Syftet är att öka antal innovationer bland unga genom mikrofinansiering kompletterat med rådgivning. Innovatörerna kan ansöka om finansiering på upp till 40.000 kr. Stödet kan gälla allt från att ta fram en prototyp till att göra en marknadsundersökning eller skydda produkten eller tjänsten.
ALMI Värmlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Regionalt bidrag till företagsutveckling

Syftet med stödet är att stimulera investeringar, för att främja en hållbar tillväxt i bidragsföretagen och därmed en hållbar tillväxt i regionen. Stödet kan ges till små och medelstora företag, enskilt eller i samverkan med varandra, inom de flesta branscher. Företagen ska finnas i stödområde A eller B*, eller i glesbygds- och landsbygdsområden som framgår av karta på Länsstyrelsens webbplats. Ansökan skickas till Länsstyrelsen i Värmland.
Länsstyrelsen i Värmlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Regionalt investeringsstöd

Ska du starta ett nytt företag eller behöver ditt företag investera? Då kanske regionalt investeringsstöd kan delfinansiera era investeringar. Stöd får lämnas för investeringar som främjar en hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed en hållbar tillväxt i stödområde A och B. Arvika kommun ingår i stödområde B.
Länsstyrelsen i Värmlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Affärsutvecklingscheckar för produktutveckling och internationalisering

Affärsutvecklingscheckar är för företag som vill utveckla sina produkter/tjänster utöver normal produktutveckling eller gå in på nya internationella marknader. Totalt har Värmland tilldelats cirka 3 miljoner kronor för dessa åtgärder. För produkt/tjänstutveckling är stödet 50-500 tkr och för internationalisering 50-250 tkr där företaget själva ska tillföra lika mycket pengar för åtgärden.

Mer om villkor och information finns nedan, liksom på ALMI Värmlands webbplats kring checkar för varor och tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster respektive för internationaliseringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också kontakta finansrådgivare Thorbjörn Bäckström, tfn 054-14 93 62.


EU-stöd

Arvika kommun omfattas av olika stödformer inom ramen för EU:s bidragsgivning. De viktigaste är Strukturfonderna som finansierar stöd genom Mål 2, Mål 3 och Interreg.
Mål 2 – Tillväxtverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mål 3 – ESF-rådets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Interreg Sverige-Norges webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet ska främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Detta innebär till exempel att öka förutsättningarna för en hållbar produktion av livsmedel, öka sysselsättningen på landsbygden, ta hänsyn till regionala förutsättningar och främja en hållbar tillväxt. Det innebär även att värna landskapets natur- och kulturvärden och att minska den negativa miljöpåverkan från jord- och skogsbruket. Företagsstödet och projektstödet ingår i landsbygdsprogrammet. Kontakta landsbygdsrådgivaren Bengt Nilsson, tfn 070-829 17 17 eller 0570-74 94 12 för mer information.
Landsbygdsprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Företagsstöd

Vill du starta eller etablera dig som ägare till ett jordbruks-, trädgårds-, eller renskötselföretag? Har du ett företag och vill börja med en ny verksamhet inom företaget? Behöver du göra en investering eller köpa en tjänst för att utveckla ditt företag? Vill du kompetensutveckla dig själv eller anställda i företaget? Då kan företagsstöden vara något för dig.
FöretagsstödPDF


Projektstöd

Har du tillsammans med andra en idé som du vill driva i ett projekt? Kanske utveckla en turistsatsning eller utveckla samarbetet inom en by? Ingår du i en grupp av företag som gemensamt vill utveckla en ny produkt? Vill du sprida kunskap om till exempel miljöfrågor och företagsutveckling? Kommer utvecklingsinsatsen att vara till nytta för flera personer, företag eller organisationer? Då kan du söka projektstöd.
ProjektstödPDF

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-02-05
Kontakta oss
  • 1. Kommunledningen
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Jonas Andersson
  • Näringslivsutvecklare
  • Tfn 0570-819 28
  • Mobil 070-281 13 09