Bidrag landsbygdsutveckling

Arvika kommun avsätter 500 000 kronor 2022 för att främja näringslivsåtgärder och platsutveckling på landsbygd. Föreningar och utvecklingsgrupper kan söka medel, till exempel för:

  • Att förstärka besöksmål som drivs av ideella parter
  • Att tillsammans med befintligt näringsliv främja näringslivsåtgärder
    och entreprenörskap
  • Att försköna utemiljöer samt skapa mötesplatser
  • Förstudier inom ramen för punkterna ovan

Medlen för landsbygdsutveckling ska inte användas för fastighetsunderhåll.

Kommunen finansierar som mest upp till 70 procent och resterande
procent ska finansieras av den sökande via eget arbete, samverkan med företag eller annan sponsring. (Eget arbete värderas som 220 kronor/timme.)

Maxgränsen per projekt är 70 000 kronor i kontanta medel.

Bidrag för landsbygdsutveckling är ett komplement till kommunens regler för föreningsbidrag och om reglerna för föreningsbidrag går att tillämpa, så hänvisas istället till dessa.

Det är Kommunledningsutskottet som beslutar om bidrag. Ansökan med budget ska vara inlämnad senast den 31 mars 2022 till via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor om landsbygdsbidraget kan göras via e-post till landsbygdsutveckling@arvika.se eller till näringslivsutvecklare Jonas Andersson, tfn 0570-819 28.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-02-07
Kontakta oss