Yrken inom kommunen

Arvika kommun och dess bolag är inte bara kommunens största arbetsgivare. Även störst antal och bredd på yrken finns här. Listan nedan innehåller befattningar som finns inom Arvika kommuns organisation samt inom de kommunala bolagen. Vissa titlar, som till exempel lärare och undersköterskor, är det många medarbetare som har, medan antalet medarbetare på många befattningar endast är några få eller en enda person. 

Adjunkt
Administrativ chef
Administratör
Aktiverare
Anhörigkonsulent
Anhörigvårdare
Anläggare
Anläggningsarbetare
Arbetshandledare
Arbetskonsulent
Arbetsmarknadshandläggare
Arbetsmarknadscoach
Arbetsterapeut
Arkivföreståndare
Assistent
Avdelningschef
Avgiftshandläggare
Badmästare
Badpersonal
Barnomsorgssekreterare
Barnskötare
Barnstrateg
Behandlare
Behandlingsassistent
Beredare elverk
Besiktningsman
Bibliotekarie
Biblioteksassistent
Bibliotekschef
Biblioteksutvecklare
Biltvättare
Biståndshandläggare
Boendeassistent
Boendepedagog
Boendestödjare
Bokbussförare
Bostadsförman
Brandförman
Brandinspektör
Brandman
Brandmästare
Budget- och skuldrådgivare
Bygglovschef
Byggnadsarbetare
Byggnadsingenjör
Byggnadsinspektör
Byggnadssnickare
Byggprojektledare
Campingvärd
Chef fjärrvärme
Controller
Debiteringshandläggare
Distriktssköterska
Driftchef
Driftingenjör
Driftledare
Drifttekniker
Drogterapeut
Ekonom
Ekonomiassistent
Ekonomibiträde
Ekonomichef
Ekonomisekreterare
Elektriker
Elevassistent
Elevsamordnare
Elingenjör
Elmontör
Elnätschef
Energiexpert
Energitekniker
Enhetschef
Familjebehandlare
Familjerådgivare
Familjerättssekreterare
Fastighetsskötare
Fastighetstekniker
Fritidsassistent
Fritidsledare
Fritidspedagog
Föreningsassistent
Föreningskonsult
Föreståndare
Förhandlingssekreterare
Förman
Förrådsbiträde
Förskolechef
Förskollärare
Förvaltare
Gatu-trafikansvarig
Gatuchef
GIS-ingenjör
Grundskolechef
Gruppledare
Gymnasiechef
Gymnasiesekreterare
Handledare
Handläggare
Hantverkare
Hemspråkslärare
Hälsoutvecklare
IKT-pedagog
Inköpare
Instruktör
Integrationsstödjare
Integrationshandläggare
Integrationsassistent
Integrationschef
Integrationshandläggare
Integrationssekreterare
IT-chef
IT-samordnare
IT-strateg
IT-tekniker/systemadministratör
IT-tekniker
Kanslichef
Kanslist
Kartingenjör
Karttekniker
Kock
Kommundirektör biträdande
Kommundirektör
Kommunikationsstrateg
Kommunikatör
Koncernstrateg
Kontorsvaktmästare
Koordinator
Kultur och fritidschef
Kulturassistent
Kulturutvecklare
Kundassistent
Köksbiträde
Köksmästare
Laboratorieingenjör
Landskapsarkitekt
Landskapsingenjör
Lektor karriär
Lokaltekniker
Lokalvårdare
Läkare
Lärare
Löneassistent
Mark/exploateringsingenjör
Maskinförare
Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Metodstödjare
Miljöchef
Miljösamordnare
Miljöskyddsinspektör
Miljöutvecklare
Montagechef
Murare
Musikledare
Musikterapeut
Myndighetschef
Målare
Mätarmontör
Mätningsingenjör
Mätningstekniker
Näringslivsutvecklare
Parkarbetare
Parkchef
Pedagogisk samordnare
Personalkonsult
Personaladministratör
Personalchef
Personlig assistent
Planarkitekt
Planerare
Planeringschef
Planeringsingenjör
Planeringssekreterare
Planassistent
Praktiksamordnare
Projektingenjör
Projektledare
Projektör
Receptionist
Redovisningsekonom
Redovisningsansvarig
Registrator
Rehabassistent
Rehabsamordnare
Rektor
Renhållningschef
Renhållningsarbetare
Reparatör
Resurspedagog
Räddningschef
Rörläggare
Rörmontör
Samordnare
Servicechef
Servicepersonal
Servicetekniker
Simhallschef
Sjukgymnast
Sjuksköterska
Skoladministratör
Skolbibliotekarie
Skolintendent
Skolkurator
Skolpsykolog
Skolsköterska
Skolvärd
Skötare
Snickare
Socialpedagog
Socialsekreterare
Socialt ansvarig samordnare
Speciallärare
Specialpedagog
Stabschef
Studiehandledare
Studie- och yrkesvägledare
Städare
Städchef
Systemansvarig
Systemförvaltare
Säkerhetssamordnare
Teknisk assistent
Tekniker
Teknisk chef
Telefonist
Trädgårdstekniker
Turistchef
Turistinformatör
Turistsekreterare
Underhållschef
Underhållsingenjör
Underhållstekniker
Undersköterska
Utredare
Utredningsingenjör
Utredningssekreterare
Utvecklare
Utvecklingsledare
VA-chef
VA-tekniker
VA-ingenjör
Vaktmästare
Verksamhetschef
Verksamhetsutvecklare
Verkstadsarbetare
Verkställade direktör bitr
Verkställande direktör
Vårdare
Vårdbiträde
Vägförman
Vägledare
Värdinna
Växthusarbetare
Yrkeslärare

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-18