Personalfakta

Man och slang

Arvika kommun är kommunens största arbetsplats och (inberäknat de kommunala bolagen) finns 2 538 tillsvidareanställda. Av de 2 538 tillsvidareanställda är 77 procent kvinnor och 23 procent män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda är 93 procent för kvinnorna och 88 procent för männen.
(Samtliga uppgifter är från den 1 januari 2021.)

Tillsvidareanställningar per verksamhet

Några tillsvidareanställda har mer än en anställning, vilket gör att antalet tillsvidareanställningar är högre än antalet tillsvidareanställda.

Personalstaben: 69
Ekonomistaben: 15
Lärande och stöd: 1 008
Myndighetsstaben: 106
Vård och omsorg: 991
Kommunledningsstab: 94
Teknik i Väst AB: 144
Arvika Fastighets AB: 135
Totalt: 2 562


Medelålder

Fördelning av medelåldern i respektive verksamhet ser ut enligt följande;

Medelålder i respektive verksamhet
 KvinnorMän

Arvika kommun

46

46

Arvika Fastighets AB

49

50

Teknik i Väst AB

42

48

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-04-09
Kontakta oss
  • 13. Personal
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Margaretha Kindberg
  • IT-samordnare
  • Tfn 0570-817 15
Mer information