Personalfakta

Man och slang

Arvika kommun är kommunens största arbetsplats och (inberäknat de kommunala bolagen) finns 2 594 tillsvidareanställda. Av de 2 594 tillsvidareanställda är 76 procent kvinnor och 24 procent män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda är 93 procent för kvinnorna och 88 procent för männen.
(Samtliga uppgifter är från den 1 januari 2022.)

Tillsvidareanställningar per verksamhet

Några tillsvidareanställda har mer än en anställning, vilket gör att antalet tillsvidareanställningar är högre än antalet tillsvidareanställda.

Personalstaben: 66
Ekonomistaben: 16
Lärande och stöd: 1 021
Myndighetsstaben inkl räddningstjänst: 110
Vård och omsorg: 1 012
Kommunledningsstab: 90
Teknik i Väst AB: 146
Arvika Fastighets AB: 136
Totalt: 2 597


Medelålder

Fördelning av medelåldern i respektive verksamhet ser ut enligt följande;

Medelålder i respektive verksamhet
 KvinnorMän

Arvika kommun

46

45

Arvika Fastighets AB

48

50

Teknik i Väst AB

42

48

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-16
Kontakta oss
  • 13. Personal
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Margaretha Kindberg
  • IT-samordnare
  • Tfn 0570-817 15
Mer information