Tillgänglighetsredogörelse

Tillfällig tillgänglighetsredogörelse för arvika.se

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för webbplatsen arvika.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att webbplatsen arvika.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

På sidan "Fullmäktigemöten på webb" publiceras filmerna från Kommunfullmäktiges sammanträden idag otextade (liksom originalfilmerna på Youtube). Vi söker för närvarande en möjlig lösning; verktyg eller tjänst.

Det kan ta lång tid att enbart använda "tabb" för att sig fram på webbplatsen då det inte finns några snabbvägar eller "överhopp". Detta hoppas vi lösa när vi så småningom bygger om webbplatsen med nya mallar.

En del av pdf-filerna, särskilt de äldre, på webbplatsen är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till. Observera också att webbplatsens eget uppläsningsverktyg Readspeaker inte läser pdf-filer.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta Informationsenheten om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Tillgänglighetsredogörelsen kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsredogörelsens (tillgänglighetsutlåtandets) utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och apparpubliceras kommer vi att anpassa redogörelsen efter dessa.

Detta utlåtande uppdaterades 2020-04-02.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-04-02
Kontakta oss
  • 6. Information
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Eva Österlind
  • Kommunikationsstrateg
  • Tfn 0570-816 00 vx