Vattennivåer stiger i Arvika

2019-12-09

Vattennivån för närvarande (9 dec) ligger på 47.01 meter, vilket betyder att vattnet runnit över kajkanten vid Kattviken och en bit upp på parkeringen vid Olssons Brygga. Personal från Teknik i Väst håller på att sätta upp avspärrningar på dessa platser som skydd för trafikanter, cyklister och gående. Krematoriet förbereds för att stängas ner. Det är i dagsläget inte aktuellt med att bygga barriärer, men detta kan bli nödvändigt längre fram i veckan.

Enligt SMHI:s prognos under måndagen kommer vattnet att stiga med ytterligare +13 cm för att nå sin kulmen på fredag.

Räddningstjänsten uppmanar nu berörda fastighetsägare att vara uppmärksamma och kontakta sina försäkringsbolag om det skulle behövas.

Inom kommunen har man gått upp i stabsläge, det vill säga personal från verksamheter inom kommun och bolag samt Räddningstjänst träffas regelbundet flera gånger om dagen för att tillsammans arbeta proaktivt med skyddsåtgärder som kan bli aktuella. Arvika och Säffle kommuner har gått upp i gemensam stab.

Vid frågor från allmänheten kontaktas staben på tfn 0570-827 90 (öppen kl 9-15).

Press kontaktar kommunens växel 0570-816 00.

tidningar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-12-09
Kontakta oss