Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

2020-03-30

Regeringen har föreslagit en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige och skapat ett mycket allvarligt läge för stora delar av hotell- och restaurangbranschen samt handeln.

I regeringens extra ändringsbudget avsätter regeringen 5 miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Arvika Fastighets AB sänker därför den fasta hyran med 50 procent för dessa hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni.

- Detta är en jobbig situation för alla och vi får göra vårt bästa för att tillsammans få samhället att fungera igen, säger Mikael Engstig, VD, Arvika Fastighets AB.

För frågor, kontakta Mikael Engstig,VD, Arvika Fastighets AB, tfn 0570-817 29

Mer information:
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher/länk till annan webbplats

tidningar
Sidan uppdaterad: 2020-03-30
Kontakta oss