Lyssna på sidan Lyssna
2020-02-17

Pressinbjudan: Trygghetsvandring i Arvika

2020-02-17

Den 30 januari genomfördes den första av flera trygghetsvandringar i Arvikas innerstad. Syftet med trygghetsvandringarna är att tillsammans identifiera och finna möjliga lösningar på platser som anses som otrygga, men även att få en förståelse för varandras roller när det kommer till trygghetsfrågor. Den genomfördes med representanter från kommunens verksamheter, kommunala bolag och kommunstyrelsen. På denna trygghetsvandring var även representanter från privata fastighetsbolag, polisen i Arvika och Aktiva Arvika inbjudna.

Under vandringen kunde deltagarna tillsammans belysa de platser som upplevdes som otrygga och av vilka anledningar. Här pekade man på mörka parkeringsplatser eller gångvägar med trasig belysning som kan upplevas som otrygga. Men under vandringen kunde även goda exempel till trygghetshöjdande åtgärder uppmärksammas, som exempelvis Tivoliplatsen.

Nästa trygghetsvandring anordnas den 19 februari dit representanter från allmänheten är inbjudna, däribland Pensionärsrådet, Handikapprådet, elevråd, socialförvaltning och Lärande och stöd. Till denna trygghetsvandring bjuds även pressen in för att närvara.

Initiativet till trygghetsvandringen initierades av Aktiva Arvika i samarbete med kommunens säkerhetssamordnare och kommunpolis. Tanken är att fler vandringar kommer att anordnas, där fler där fler representanter från allmänheten får möjligheten att delta.

Vid trygghetsvandringen den 19 februari får pressen gärna ansluta och gå med.
Tid: 18:00
Plats: Samling vid Ritz

För mer information, kontakta säkerhetssamordnare Elin Fredriksson, tfn 0570- 817 72 eller e-post elin.fredriksson@arvika.se.

bild på tidning

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-02-17