Lyssna på sidan Lyssna

Nya hyror i Arvika Fastighets AB

2017-03-16

Arvika Fastighets AB och Hyresgästföreningen Region Mitt har träffat avtal om bostadshyror för perioden 2017-04-01- till 2018-03-31. Den generella hyreshöjningen är 0,5 % vilket motsvarar en hyreshöjning med 24 kr/månad för en genomsnittlig lägenhet i bolaget på 65 kvadratmeter.

En heltäckande översyn av hyressättningen inom bolagets lägenheter pågår sedan 2015, då Arvika Fastighets AB och Hyresgästföreningen gemensamt beslutade att införa hyressättning enligt systemet Poängen. Poängen-systemet syftar till att hyran bättre ska spegla hur hyresgäster värderar sitt boende, till exempel bostadens läge, storlek, ålder, utrustning och standard. Hyresgästerna ska uppleva att hyresskillnaderna mellan olika lägenheter är rimlig och rättvis.

I Poängen-systemet har varje lägenhet fått en målhyra som på sikt ska uppnås. Justering av lägenheternas aktuella hyror mot målhyra påbörjades den 1 april 2016.

Justeringarna fortsätter nu 1 april 2017, och justeringarna blir varierande mellan 0 - 5 % (inklusive årets generella höjning 0,5 %). De lägenheter som fortfarande har en högre faktisk hyresnivå än målhyran får oförändrad hyra.

- Arvika Fastighets AB har en fortsatt låg hyresnivå. I Värmland har elva av femton kommunala bostadsbolag högre hyresnivå jämfört med Arvika. Vi kan hantera en låg hyresökning under 2017, men sedan krävs ökade hyror för att kunna genomföra de nödvändiga ROT-renoveringar och moderniseringar som finns i beståndet, säger Ulf Richardson VD, Arvika Fastighets AB.

- Vi vill få till en djupare diskussion med hyresgäster och hyresgästorganisationer om det framtida boendet och hur nödvändig utveckling ska finansieras.

Mer information:
Ulf Richardson, VD Arvika Fastighets AB, tfn 0570-817 29 (även till mobil)

tidningar

Sidansvarig:

Ulf Richardson

Sidan uppdaterad: 2017-03-16
Kontakta oss