Lyssna på sidan Lyssna

Nu startar vi upp Plusboende i Arvika!

2017-09-28

Kommunstyrelsen har gett Arvika Fastighets AB och kommunens verksamhet Vård och omsorg ett gemensamt uppdrag att starta upp en boendeform med utökad servicegrad för ökad trygghet och trivsel. Vi kallar boendet för Plusboende och det kommer att prövas under en tvåårsperiod med start i oktober 2017.

Ett team på två Plusbovärdar har anställts från och med den 2 oktober. De kommer dels att arbeta med sedvanlig fastighetsskötsel och dels med de nya uppgifterna med utökad service och aktiviteter.

Den utökade service som kan erbjudas, är att hyresgästerna kan få hjälp med enklare saker som man själv inte klarar av, till exempel:

  • hämta medicin, enklare inköp av dagligvaror
  • ge stöd i samhällskontakter
  • enklare uppgifter i hemmet, exempelvis byte av glödlampa, byte av batteri i brandvarnare, hänga upp gardiner
  • hjälp med krånglande cykel, rullator eller dammsugare

För att öka gemenskap och trivsel kan även gemensamma aktiviteter ordnas, till exempel:

  • gemensamma fikastunder
  • filmkväll, bingo, korsordslösning
  • utflykter
  • underhållning
  • fysisk aktivitet, yoga el liknande

Att skapa tid för utevistelse eller sitta ned och samtala med de boende, är annat som ska kunna ingå. En viktig regel för hjälp med olika sysslor är att det ska hjälpa hyresgästen vid tillfälliga behov. Vid bestående hjälpbehov ska inte dessa sysslor skötas genom insatser via Plusboendet.

De fastigheter som är utvalda till projektet är kvarteret Korpralen, Vågen plan 4-5, Arbetaren, Gjutaren, Spinnaren och Salem. Att just dessa områden valts ut är dels för att de ligger geografiskt nära varandra och dels för att det är en bra ålderssammansättning.

- "En satsning på ökad service och trygghet i utvalda bostadsområden kommer sannolikt att bidra till en ökad trivsel och därmed en bättre livskvalitet för de boende", säger Eva Nilsson, verksamhetschef för Vård och omsorg.

Ulf Richardson, VD Arvika Fastighets AB:
- "Vi hoppas detta projekt ska tas emot väl och att det skapar såväl trygghet som gemenskap för de boende".

För mer information, kontakta:
Ulf Richardson, VD, Arvika Fastighets AB, tfn 070-340 99 29
Eva Nilsson, verksamhetschef, Vård och omsorg, tfn 070-251 03 82

tidningar
Sidan uppdaterad: 2017-09-28
Kontakta oss