Lyssna på sidan Lyssna

Making Cities Resilient-träff i Arvika

2017-05-26

Den 30- 31 maj anordnar Arvika kommun nätverksträff för Making Cities Resilient där kommuner och myndigheter träffas för att diskutera klimatanpassning och hur vi skapar motståndskraftiga kommuner.

Nätverket består av 11 svenska kommuner som deltar i FN:s internationella kampanj "Making Cities Resilient". Syftet med kampanjen och nätverket är att få stöd och verktyg i arbetet med att skapa ett motståndskraftigt samhälle, få kontakt och utbyte med kommuner som står inför liknande utmaningar samt förbättra arbetet med krishantering.

Arvika - en av Sveriges ”Role-model Cities”

Sedan översvämningen 2000-2001 har Arvikas engagemang för att skapa en resilient kommun varit stort. Kommunens arbete stämmer väl överens med de tio punkter som HFA rekommenderar för att skapa ett motståndskraftigt samhälle. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreslog därför att kommunen skulle bli en förebildskommun. År 2013 skrev Arvika kommun under åtagandet att vara en förebild för kampanjen Making Cities Resilient.

HFA är en internationell handlingsplan som regeringar runt om i världen har antagit. Genom HFA har länder förbundit sig till att vidta åtgärder för att minska sårbarheten vid naturkatastrofer. HFA består av tio punkter som kommunen ska arbetat utifrån för att skapa resiliens, alltså förmåga att motstå, hantera och återhämta sig efter en kris.

Mer information om kampanjen finns på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pressträff 30 maj

Pressen ges möjlighet att delta den 30 maj kl 8.30-10.00 under de inledande presentationerna. Meddela gärna innan om ni kommer, kontaktuppgifter nedan.

För mer information, kontakta
Ida Andersson, säkerhetssamordare, Arvika kommun
Tfn: 0570-814 77 
E-post: ida.andersson@arvika.se

tidningar

Sidansvarig:

Ida Andersson

Sidan uppdaterad: 2017-05-26
Kontakta oss