Lyssna på sidan Lyssna

Lex Sarahutredning om brister i bemötande

2018-06-18

Utifrån en rapporterad händelse på ett särskilt boende i Arvika har en lex Sarahutredning utförts av verksamheten Vård och omsorg. Händelsen handlar om att en personal brustit i bemötande och arbetssätt samt utövat våld gentemot en boende. Personal sparkade en boendes ben så att blåmärke och sår uppstod och därefter försökt övertala arbetskamrat att inte berätta om händelsen. Arbetsrättsliga åtgärder vidtogs omedelbart för berörd personal och händelsen har bedömts som ett missförhållande enligt lex Sarah.

- Ledningen ser mycket allvarligt på händelsen där enskild personals handling är oacceptabel och frångår den värdegrund som omsorgen ska utgå ifrån, säger Eva Nilsson, verksamhetschef Vård och omsorg.

Uppföljning kommer ske till hösten av Vård och omsorgs tillsynsstab.

För mer information, kontakta
Eva Nilsson, verksamhetschef Vård och omsorg
Tfn 070-251 03 82, eva.nilsson@arvika.se

Kristin Norrgård, avdelningschef särskilt boende
Tfn: 070-214 14 54, kristin.norrgard@arvika.se

tidningar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-06-18
Kontakta oss