Kommunkompassen – en utvärdering av kommunens arbete

2022-09-22

Arvika kommun har använt sig av Kommunkompassen för att få en genomlysning av vårt arbete. Resultatet, som presenteras i en rapport från Sveriges kommuner och regioner, SKR, visar på både styrkor och utmaningar.

Kommunkompassen är ett verktyg som Sveriges kommuner och regioner, SKR, erbjuder. Det används för att utvärdera kommunens arbete och belysa kommunens förmåga att leda organisationen utifrån ett helhetsperspektiv, samt hur samspelet mellan olika verksamheter och aktörer fungerar.

– Tanken med Kommunkompassen är att vi ska få en bild av hur vår verksamhet fungerar, vad vi är bra på och vad vi behöver utveckla. När vi nu ser resultatet är jag inte speciellt överraskad. Det är glädjande att utvärderingen bekräftar att vi präglas av ordning och reda, ”som en stor kommun” säger man. Samtidigt bekräftar rapporten att vi är på rätt väg när vi nu börjat arbetet med ett systematiskt kvalitetsarbete för hela vår verksamhet, eftersom det nämns som en förbättringsmöjlighet, säger kommundirektör Hans Karlsson, Arvika kommun.

Granskning och intervjuer

I utvärderingen har SKR gått igenom dokument, kommunens webbplats och sociala medier. Dessutom har man intervjuat omkring 25 personer inom organisationen, såväl politiker som ledande tjänstepersoner och fackliga representanter.

Ordning och reda

I rapporten konstaterar SKR att Arvika kommun präglas av ordning och reda, i synnerhet när det gäller ekonomi och ledning. Däremot finns det förbättringar att göra inom exempelvis uppföljning och utvärdering av insatser, policys och strategier.

Rapporten publiceras på SKR:s webbplats.

För mer information, kontakta:
Hans Karlsson, kommundirektör, Arvika kommun, tfn 073-089 88 32

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-09-22