Lyssna på sidan Lyssna

Glädjande besked för skola och fritidshem

2017-12-14

Under hösten 2017 har Skolinspektionen gjort tillsyn på huvudmannanivå för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Arvika kommun. Resultaten av inspektionen visar glädjande besked – ingen anmärkning! Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Arvika kommun uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen gör regelbunden tillsyn i verksamheter runt om i Sverige och det var tre år sedan de sist gjorde tillsyn i Arvika kommun.

Skolinspektionen har bland annat granskat:

  • Det systematiska kvalitetsarbetet
  • Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling
  • Det förebyggande och främjande arbetet mot kränkande behandling
  • Elevernas tillgång till elevhälsa
  • Vårt värdegrundsarbete
  • Trygghet och studiero

För att genomföra tillsynen har Skolinspektionen intervjuat ett 30-tal personer, bland annat lärare, fritidspedagoger, rektorer, chefer och politiker. De har även gått igenom statistik från Skolverket, genomfört en enkätundersökning i grundskolan för årskurs 5 och 9 (för personal, elever och vårdnadshavare) 2016 och gått igenom kvalitetsuppföljningar.

- Vi vet att vi har väl fungerande verksamheter, men det känns bra att vi nu också får ett kvitto på att det verkligen är så! Det här är ett resultat som visar att vår personal gör ett fantastiskt bra arbete runt om i våra skolor och fritidshem, säger grundskolechef Carina Johannesson.


För mer information, kontakta
Carina Johannesson, grundskolechef, Arvika kommun
Tfn: 072-232 48 48
E-post: carina.johannesson@arvika.se

tidningar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-12-14
Kontakta oss