Lyssna på sidan Lyssna

Förskolan Dungen fyller 50 år

2018-02-22

Förskolan Dungen är Arvikas äldsta förskola och faktiskt den tredje förskolan som startades i hela länet. Idag är förskolan Dungen en förskola med en avdelning för barn 1-5 år. På eftermiddagen fredagen den 2 mars är det öppet hus för att fira jubileet!

Första gången förskolan Dungen nämns är i ett sammanträdesprotokoll från Barnavårdsnämnden i Arvika stad 4 jan 1967. Där kan man läsa att stadsfullmäktige den 15 december 1966 beslutat i princip att godkänna inrättande av ”barnstuga” i kvarteret Dungen samt uppdra åt barnavårdsnämnden att ” å stadens vägnar ansöka om anordningsbidrag och bidrag ur allmänna arvsfonden. För att sedan återkomma till stadsfullmäktige med de förslag och framställningar som nämnden finner erforderliga”.

- "Lokalen där ”barnstuga” placerades var i gamla Konsum i kvarteret Dungen som fortfarande används av förskolan. I januari 1968 beslutades om anställning av föreståndare, förskollärare, barnsköterska och ekonomibiträde. Man fick köpa inventarier för 30 000 kr och driftsbudgeten för första året var 76 000 kr", säger Elisabeth Björklund, barnomsorgschef, Arvika kommun.

Vidare i protokollen finns att läsa att man tog in ett utlåtande från kommittén för barntillsynens ordnande i Arvika. Vid en intervjuundersökning noterade man att 299 mödrar med barn 1-16 år hade förvärvsarbete och de flesta ordnade barntillsyn i hemmet men 63 yrkesarbetande mödrar önskade annan vårdform, företrädesvis daghem.

- "Det är en spännande historielektion att gå igenom allt material! Jag tycker att det är viktigt att vi ser tillbaka på förskolans enorma utveckling och ser att behovet av förskolor har ökat så mycket sedan 1968", fortsätter Elisabeth.

Förskolan firar sitt 50 års jubileum med öppet hus den 2 mars 13.00-17.00 och kommer speciellt bjuda in personer som haft eller har koppling till förskolan sedan länge tillbaka.

- "Föräldrar och intresserade av vår förskoleverksamhet är också varmt välkomna! Vi bjuder på fika och visar vår verksamhet. Man kan också se en fotoutställning av förskolans utveckling genom åren, en tidslinje med bilder från 1968 till nu", säger Margareta Gustavsson, förskolechef på Dungen.

Pressen hälsas hjärtligt välkommen!

Kontaktpersoner: barnomsorgschef Elisabeth Björklund, tfn 070-383 39 49, förskolechef Margareta Gustavsson, tfn 070-185 64 15.

Besöksadress förskolan Dungen: Triangelvägen 8, Arvika

tidningar

Sidansvarig:

Elisabet Björklund

Sidan uppdaterad: 2018-02-22
Kontakta oss