Lyssna på sidan Lyssna

Det resande demokratilabbet

2018-11-12

Vandringsutställningen "Det resande demokratilabbet" finns att se på Arvika Bibliotek 12-30 november.

Den vänder sig i första hand till ungdomar på högstadiet och gymnasiet, men alla är välkomna att besöka den. Skolor är varmt välkomna att besöka utställningen. Ett pedagogiskt material medföljer. Högstadieklasser har möjlighet att boka en workshop.

Det resande demokratilabbet – en vandringsutställning där du lär dig genomskåda budskap och blir en propagandaavslöjare.

I utställningen "Det resande demokratilabbet" kliver du fysiskt in i den värld ungdomar vistas i dagligen. En värld full av missledande information och starka krafter, men även stora möjligheter.

Det resande demokratilabbet är en vandringsutställning som under ett år ska visas på ett trettiotal folkbibliotek runt om i landet. Genom workshops möts bibliotekarier, skolklasser och lärare i ett alternativt klassrum.

Utställningen produceras av Arbetets museum med stöd av Statens Medieråd och Sensus och finansieras av Svenska Postkodstiftelsen.

Projektet syftar till att ge ungdomar insikter som hjälper dem att identifiera vanligt förekommande berättartekniker som döljer antidemokratiska och våldsbejakande innehåll. I utställningen identifieras de tekniker propagandisten använder.

Vi undersöker varför unga individer idag har så lätt för att svälja propaganda och vinklad information samtidigt som vi fördjupar oss i hur de kan utveckla kunskapen att genomskåda den.

"Källkritik är viktigare än någonsin idag, när det offentliga samtalet på nätet hotas av odemokratiska krafter. Genom att ge barn och unga verktyg som stärker deras förmåga till självständiga och oberoende bedömningar av informationskällors trovärdighet, gynnas vårt demokratiska samhälle. Vi är därför stolta över att stötta Arbetets Museums projekt ”Det resande demokratilabbet”, som genom bland annat en vandringsutställning höjer kunskapen och medvetenheten om vinklade nyheter och informationspåverkan."
Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Syftet med projektet är att ge verktyg som stärker elever och unga vuxnas förmåga till självständiga och oberoende bedömning av olika källors trovärdighet och ideologiska utgångspunkt. Utställningen blir en språngbräda in i Statens medieråds metodmaterial för högstadie- och gymnasieskolan; Propaganda och bilders makt.

"Detta samverkansprojekt innehåller flera för oss viktiga delar. Dels att stärka ungdomars motståndskraft mot ideologisk påverkan men också att det sker genom i huvudsak en analog utställning där folkbiblioteken är centrala punkter runt om i landet. Vi vill lyfta och synliggöra bibliotekens viktiga funktion att verka för ett öppet demokratiskt samhälle."
Helena Dal, verksamhetsansvarig, information och vägledning, Statens medieråd

Utställningen är utformad så att du möter fyra forum. Propagandalabbet - där du synar framgångsfaktorerna för propagandisten och hur hen paketerar sina budskap. I Åsiktsmaskinen trängs alla Influencers som pekar ut åsiktskorridorer och designar din världsbild. Vi identifierar Vem som lyssnar på unga människor och Var. Men mesta av allt förmedlar vi Första hjälpen och utvecklar Överlevnadskit – allt för att du ska lämna "Det resande demokratilabbet" som en framgångsrik Propagandaavslöjare.

"Den här utställningen är så viktig därför att den kan vaccinera oss mot den propaganda som i dag sprids så effektivt och som i förlängningen hotar vår demokrati."
Kerstin Selén, nationell verksamhetsutvecklare från Sensus studieförbund

Sensus har deltagit med de ungdomsgrupper som varit med att utveckla den pedagogik som bibliotekarierna kommer att arbeta med på plats i utställningen. Ungdomarna betonar vikten av att både lära sig att känna igen propaganda och kunna lära andra hur den är uppbyggd.

 

Mer information:
För frågor gällande utställningen på biblioteket i Arvika, kontakta gärna bibliotekschef Ulrika Svensson, ulrika.a.svensson@arvika.se, tfn 0570-818 36.

tidningar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-11-12
Kontakta oss