Lyssna på sidan Lyssna

Biblioteksstatistik

2017-03-02

Nu har biblioteksstatistiken för år 2016 skickats in till Kungliga Biblioteket och sammanställningen visar att Arvika Bibliotek har haft 7849 fler besökare 2016 jämfört med året innan. Även antalet lån har ökat, 9 776 fler lån än 2015. Vi har också en glädjande ökning av antalet aktiva låntagare, där är ökningen 31%.

Lån per invånare ligger nu på 9,7. För hela landet är siffran för lån per invånare 6,4.

Mer information:
Bibliotekschef Lena Börjesson, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 36.

tidningar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-03-03
Kontakta oss