Besök från EU-projektet CATCH

2019-09-10

25 deltagare från sex länder i Europa besöker just nu Arvika genom EU-projektet CATCH.

Media välkomnas att delta på platsbesök vid Kattviken onsdag 11 september, där en fosforreducerande anläggning planeras. Vi samlas klockan 11.45 utanför stadshusets entré.

Teknik i Väst AB har beviljats cirka 2,6 miljoner kronor genom EU-projektet CATCH med syfte att förbättra Kyrkvikens vattenkvalitet, ett arbete som utförs på uppdrag av Arvika kommun. Projektet innefattar fosforreducerande anläggningar i form av skärmväggar och flytande våtmarker som ska hjälpa att reducera tillförseln av fosfor som bidrar till minskad algblomning i Kyrkviken. I EU-projektet ska även en klimatanpassningsstrategi tas fram för de kommunala teknikbolagen.

CATCH-projektet erbjuder under år 2017-2021 ett partnerskap mellan tolv deltagare från sex olika länder: Nederländerna, Tyskland, Belgien, Danmark, Storbritannien och Sverige. Här skapas möjligheter att med gemensamma krafter kunna skapa verktyg för att ändra lokalt beteende, skapa medvetenhet om klimatanpassning och stödja andra mindre städer i deras klimatanpassningsarbete.

Den 10-12 september är det dags för ett projektmöte i Arvika där cirka 25 deltagare medverkar från samtliga deltagarländer.

- Det är jättekul att ha CATCH här i Arvika och få visa upp vårt projekt och vackra stad! säger projektledare Josefin Andersson.

Mer information:
Josefin Andersson, projektledare CATCH, Teknik i Väst AB, tfn 070-181 12 27

(Pressbild har skickats till lokalredaktionerna och kan även fås via Veronica Nordenberg, tfn 073-073 34 87, 0570-76 40 85.)


Bakgrund

CATCH är ett EU-projekt inom Nordsjöregionen med syfte att klimatanpassa städer av Arvikas storlek. Inom Nordsjöregionen bor hela 80 % av befolkningen i stadsmiljö där majoriteten bor i städer av mindre storlek. Mindre städer har ofta begränsade resurser och det finns därför ett särskilt behov av samarbete när det kommer till klimatanpassning, i jämförelse med större städer.

Länkar med mer information:

https://www.arvika.se/kommunochpolitik/internationelltarbete/aktuellaprojekt/catch.4.1cfc2bb415c6d0baa3852f05.htmllänk till annan webbplats

https://northsearegion.eu/catch/länk till annan webbplats

tidningar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-09-10
Kontakta oss