Lyssna på sidan Lyssna

Berättelsen om dominikansystrarna i Sverige

2018-08-15

Måndagen den 20 augusti gästas Arvika Bibliotek av Katrin Åmell som är dominikansyster sedan 1974, socionom, och teologie doktor i missionsvetenskap vid Uppsala universitet. Hon har tidigare varit verksam vid Sveriges kristna råd. Hon kommer att berätta om dominikansystrarna i Sverige. Hur har dessa systrars liv sett ut under olika tidsepoker? Vad har de uträttat, har de påverkat samhället i någon utsträckning? En något undanskymd kvinnohistoria.

Föreläsningen ingår i en serie program som arrangeras i samverkan mellan Svenska kyrkan, Arvika Bibliotek och studieförbundet SENSUS. Serien kallas "IMPULSER, människor, möten & idéer" och vill spegla idéströmningar, dess ursprung och påverkan i vår tid. Under hösten kommer fler intressanta föreläsningar att äga rum under temat IMPULSER.

Fakta

Dominikanorden, egentligen Predikarorden (av latin Oʹrdo fraʹtrum praedicatoʹrum, förkortat OP), en religiös orden med tre grenar (för män, kvinnor respektive lekmän), stiftad av Dominicus och stadfäst av påven Honorius III år 1216.

Under 1800-talet genomgick orden en förnyelse och bidrog verksamt till att vetenskapligt konfrontera samtidens idéer med kristen tro.

Den hade 1990 cirka 7 000 manliga och 40 000 kvinnliga medlemmar.

(Källa: Nationalencyklopedin)

Mer information:
Ulla-Carin Stenberg, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 40.

Sidansvarig:

Ulla-Carin Stenberg

Sidan uppdaterad: 2018-08-15
Kontakta oss