Arvika kommun satsar på företagsklimatet för att vända trenden

2022-09-28

Under 2022 gör Arvika kommun flera insatser för att utveckla företagsklimatet i kommunen. Bland annat planeras en näringslivsdag, utbildning för kommunanställda och fler näringslivsträffar där kommun och företagare möts.

Hittills i år har kommunen anställt ytterligare en till näringslivsutvecklare för att arbeta med företagsklimatet, kallat samman en referensgrupp med representanter från näringslivet och bjudit in till nätverksträffar med möjlighet att träffa tjänstepersoner från olika delar av kommunen.

– I samtalen med referensgruppen ser vi bland annat att Arvikas platsvarumärke, näringslivets kompetensförsörjningsbehov, industrilokaler och mark är några frågorna som upplevs vara viktiga för näringslivet i Arvika, säger näringslivsutvecklare Jonas Andersson, Arvika kommun.

De senaste åren har Arvika kommun haft en nedåtgående trend i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner, och när rankingen för 2022 presenterades hamnade Arvika kommun på plats 283 bland Sveriges 290 kommuner. En majoritet av företagen som svarade på enkäten har haft kontakt med kommunen i frågor som rör tillstånd och tillsyn.

– Det är många frågor som påverkar hur företagsklimatet upplevs och bedöms, men vi tar resultatet på allvar och planerar nu för fler insatser framåt. Undersökningen ger oss inblick i var vi behöver sätta in åtgärder och utveckla vår verksamhet, säger biträdande kommundirektör Anna Wikstrand, Arvika kommun.

För mer information, kontakta

Anna Wikstrand, biträdande kommundirektör
0570-816 95, anna.wikstrand@arvika.se

Jonas Andersson, näringslivsutvecklare
0570-819 28, jonas.andersson@arvika.se

hög med tidningar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-09-28