Lyssna på sidan Lyssna

Arvika först i Värmland med Bokstart

2020-01-20

Bokstart är ett nationellt projekt som vänder sig till familjer med små barn. Syftet är att informera och stimulera till tidig språkutveckling. Projektet finansieras av Kulturrådet och i Arvika genomförs det av Arvika Bibliotek i samarbete med barnhälsovården.

Det finns mycket forskning som visar på att hemmet och det lilla barnets närmaste anhöriga har avgörande betydelse för barns tidiga språkutveckling. Genom att tidigt prata, läsa, sjunga och ramsa med sitt barn så utvecklas barnets språk och läsintresse. Via högläsning stärks bandet mellan barnet och den vuxne och de får en gemensam upplevelse. Det bidrar också till att barnet får en lustfylld ingång till språket.

2014–2017 har Kulturrådet finansierat fem pilotprojekt inom Bokstart, sedan 2017 har Kulturrådet i uppdrag av regeringen att samordna, initiera och följa upp läsfrämjande verksamhet och flera bibliotek har fått stöd till Bokstartsprojekt.

Arvika Bibliotek har tillsammans med barnhälsovården sökt och fått projektmedel för att prova bokstart i Arvika kommun under 2020. Efter projektets slut är det meningen att metoden ska vara inarbetad så att hembesöken blir en del av ordinarie verksamhet på biblioteket.

I och med detta blir Arvika kommun först i Värmland med Bokstart. Alla familjer i kommunen som har ett barn som är cirka 6 månader kommer att få besök av en barnbibliotekarie. Cirka en vecka innan besöket får familjen ett kort i brevlådan med information om besöket och vilken dag och tid vi önskar komma. Där finns också kontaktuppgifter om någon önskar ändra, avboka eller ställa frågor till bibliotekarien innan. Bibliotekarien har med sig två gåvoböcker till barnet och läser med barnet och pratar språkutveckling med de vuxna.

Biblioteket har mycket verksamhet för barn och ett väl utvecklat samarbete med BVC och öppna förskolan, med hembesöken är målet att visa på att det är både lätt och roligt att läsa böcker med sitt lilla barn.

Projektet startar upp i februari och 4 februari kommer de allra första familjerna att besökas.

Mer information:
Bibliotekschef Ulrika Svensson, ulrika.a.svensson@arvika.se, tfn 0570-818 36.

tidningar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-01-20
Kontakta oss