120 år med el till Arvika

2019-12-10

Välkomna på pressträff inför 120-årsfirandet av elleveranser till Arvika.

Det är denna vecka 120 år sedan Sälboda kraftstation stod färdig och började leverera el till Arvika. Detta möjliggjorde att köpingen med tiden kunde få elektriskt gatljus.

Detta firar vi på Ritz den 14 december kl 10-12. Temat för dagen är elens dåtid, nutid och framtid och kommer att visas i film, utställningsform och tre korta föreläsningar.

Nu bjuder vi in pressen till en förhandstitt på föremål och bilder.

Plats: Arvika Tekniks lokaler på Rosendalsvägen 19, Arvika.
Tid: 12 december kl 09.30

Anmäl intresse till elnätschef Ola Mossberg, tfn 073-080 57 22

För ytterligare svar på frågor finns Thomas Malmstedt, vd Arvika Kraft, tfn 070-320 89 05

Pdf-fil med mer informationPDF bifogas.

 

Arvika Kraft ABs historia börjar med att fabrikören Per Andersson (även grund­are av Thermia Verken och Arvika Verken) år 1895 framlade ett förslag till kommunalfullmäktige om elektrisk belysning i köpingen. Kommunalfullmäktige säger dock nej till förslaget. Men han ger inte upp tanken på elektriskt ljus från vattenkraft i köpingen. Per Andersson och andra intressenter bildar i februari 1899 ett konsortium för att själva bygga en vattenkraftstation och distributions­ledningar.

Man bestämmer att arrendera mark och bygga en kraftstation vid Sälbodafallet, från 1763, som redan hade en dammanläggning i gott skick.

14 december 1899, bara tio månader efter man beslutade om att genomföra byg­gandet, kopplas strömmen på och det nystartade bolaget Arvika Elektriska Aktie­bolag förser delar av Arvika köping med elektricitet från Sälboda kraftstation.

tidningar

Sidansvarig:

Veronica Nordenberg

Sidan uppdaterad: 2019-12-10
Kontakta oss