Lyssna på sidan Lyssna

1-1 från årskurs 4 i Arvika kommun

2018-08-13

Sedan höstterminen 2012 har Arvika kommun kunnat erbjuda ett digitalt redskap till varje elev (1-1) i årskurs 7, 8 och 9. Från och med höstterminen 2018 utvidgar vi detta till att omfatta årskurs 4, 5 och 6.

Med stöd i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet, Arvika kommuns nyligen antagna digitaliseringsstrategi och den reviderade läroplanen LGR11 tar vi nästa stora steg i vår resa mot en tidsenlig och konkurrenskraftig skola. Inom budgetramen för IKT (informations- och kommunikationsteknik) kan vi nu låna ut ett digitalt redskap till alla elever från årskurs 4 till 9. Vi har även säkrat upp att vi har minst en klassuppsättning digitala redskap i förskoleklass och årskurs 1 till 3.

Detta steg krävs för att vi ska kunna bygga en tillgänglig skolmiljö utifrån ett fysiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv. Att ur ett demokratiskt perspektiv kunna bedriva en likvärdig skola där alla elever har samma verktyg och då samma möjligheter att göra sitt skolarbete är en fantastisk möjlighet som vi är väldigt stolta över.

Det handlar inte längre om att digitalisera skolan. Vi utvecklar och bedriver skola i en digital värld.

För mer information kontakta Niklas Nord på niklas.nord@arvika.se, tfn 070-259 57 26

Mer information om nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Arvika kommuns nyligen antagna digitaliseringsstrategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och den reviderade läroplanen LGR11länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-09-13
Kontakta oss