Ungdomsgård och ungdomscentral i Arvika

Artikeln publicerades 23 mars 2023

Arvika ungdomsgård öppnar igen efter att verksamheten har varit vilande. Den nyöppnade ungdomsgården kommer att vara i före detta Hagaskolans lokaler. Lokalerna ligger nära Arvika centrum och är lätt för alla att ta sig till.

Lokalerna där ungdomsgården ska husera behöver fräschas upp genom målning och byte av golvmattor. När arbetet är klart kan ungdomsgården öppna, preliminärt innan sommaren.

- Ungdomsgården är efterlängtad och vi känner att det är väsentligt att vi kommer igång så fort som möjligt, menar Maria Uppvall Fors, stabschef, Lärande och stöd.

Två fritidsledare, Cecilia och Felicia, jobbar sedan början av mars. Just nu fungerar de som mobila fritidsledare som åker runt till olika skolor och verksamheter för att knyta kontakt med ungdomar och andra organisationer i Arvika.

Ungdomsgården ska vara en mötesplats för ungdomar och erbjuda en meningsfull och organiserad fritidsverksamhet. Ungdomar behöver stärkas och göras mer delaktiga och inkluderade i samhället. Därför finns det en tanke kring ett samarbete med Stiftelsen Fryshuset, som verkar för att öka ungdomars chanser att växa och utvecklas.

Ungdomscentral i steg 2

På sikt kommer Hagaskolan även att bli en ungdomscentral. Detta är ett uppdrag från kommunledningen där syftet är att samla all verksamhet med koppling till ungdomar på ett ställe. På så sätt ökar tillgängligheten och skapar enklare kontaktvägar. På ungdomscentralen kommer ungdomsgården finnas tillsammans med ungdomsmottagning, Första linjen, socialtjänst, stöd för enskilda individer och gruppverksamhet för både ungdomar och föräldrar.

Ungdomscentralen är ett exempel på länets gemensamma arbete som går i linje med omställningen till nära vård - en utveckling av vård, hälsa och omsorg där region och kommuner jobbar ihop. En viktig del i det arbetet är att öka samverkan mellan olika aktörer för att skapa en tydligare helhet runt invånarna genom att jobba mer hälsofrämjande, förebyggande, samordnat och personcentrerat.

- Det känns viktigt att kunna samla verksamheter som riktar sig till ungdomarna under samma tak. Fokuset blir på person och relation, och hjälp och stöd kommer alltid finnas nära ungdomarna, säger Maria Uppvall Fors, stabschef, Lärande och stöd.

Just nu pågår arbete med att samordna inom kommunen, men också med andra organisationer och föreningar.

För mer information kontakta;
Maria Uppvall Fors, stabschef, Lärande och stöd på tfn 0570‑821 50 eller e-post maria.uppvall.fors@arvika.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?