Näringsliv och kommun tillsammans mot våld

Artikeln publicerades 28 augusti 2023

Arvika kommun har sedan 2022 arbetat fokuserat med målet att utbilda alla anställda om våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor, men det finns också ett uppdrag att nå längre ut i kommunen. Därför krokar vi nu arm med näringslivet och tillsammans bekostar vi en öppen föreläsning om våld och machokultur.

Tillsammans med näringslivet arrangerar Arvika kommun en öppen föreläsning den 7 september då Peter Rung föreläser om machokultur, våld och civilkurage på Ritz.

Når ut till fler

Företagen som medfinansierar föreläsningen får boka in medarbetare som åhörare och övriga platser erbjuds till föreningsliv och allmänhet.

- På så sätt når vi ut till många viktiga instanser samtidigt. Stora arbetsgivare har möjlighet att utbilda och skicka ett budskap till många anställda och föreningslivet är en plats där unga människor fostras. Kan vi skicka med dem viktig kunskap kommer vi en bra bit på vägen, säger Anneli Karlsson, folkhälsosamordnare i Arvika kommun.

- Det känns viktigt att vara med på det här initiativet som Arvikas största privata arbetsgivare. Vi vill ta vara på tillfället och få mer kunskap om ett viktigt samhällsproblem som vi vill vara med att stoppa. Självklart är vi med och visar att vi bryr oss och skickar det här budskapet till både samhälle och våra medarbetare, säger Mikael Liljestrand, platschef Volvo CE i Arvika.

Temavecka i kommunens sociala medier

Under vecka 35 pågår också en temavecka med fokus på ämnet i Arvika kommuns sociala medier.

All form av våld innebär stora kostnader för ett samhälle och våld i nära relation slår hårt mot familjer, det kräver stora resurser från samhället och leder till mycket sjukfrånvaro, personligt och ekonomiskt lidande med mera. Mörkertalet är dessutom stort.

Mer information

Peter Rung är utbildare inom våldsprevention och en av initiativtagarna till Huskurage. Föreläsningen är gratis, men föranmälan krävs.

  • Plats: Ritz, Arvika
  • Tid: 7/9 kl 18:00

2017 fick två nationalekonomer, Anders Wadeskog och Ingvar Nilsson, uppdraget av regeringen att räkna på kostnaden för mäns våld mot kvinnor. Den totala siffran landade då på 13 miljarder kronor. I kalkylen ingick då konkreta kostnader så som kostnader för vård, stöd, inkomstbortfall, rättsväsende med mera men också kostnader för meddrabbade barn. Nationalekonomerna själva angav att 13 miljarder kronor förmodligen var en kraftig underskattning.

För ytterligare information, kontakta

Anneli Karlsson, jämställdhets- och folkhälsosamordnare, Arvika kommun, tfn 0570-817 25
Mikael Liljestrand, platschef Volvo CE i Arvika, tfn 073-558 54 03
Cecilia Björkengren, marknadschef, Westra Wermlands sparbank, tfn 0570-848 77
Peter Särnblad, HR-chef, Thermia, tfn 070-294 47 94
Brith Marie Johansson, Kansli- och fastighetschef, Svenska kyrkan, tfn 0570-72 82 02

Hjälpte informationen på sidan dig?