Näringslivet går bra trots försämrat företagsklimat

Artikeln publicerades 23 maj 2023

Hand håller i telefon

Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagsklimatet har kommit. Det lokala näringslivet går bra, men betyget för Arvikas företagsklimat tappar 0,2 procent ytterligare.

Arvika kommun tappar lite till i Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Betyget för fjolåret hamnar på 2,6 jämfört med 2,8 förra rankingen. Det ställdes totalt 16 frågor i Svenskt Näringslivs enkät. Betyget har ökat på två frågor, minskat på åtta frågor och ligger oförändrat på fem av frågorna. De frågor som fått sämst betyg är ”Kommunens service och bemötande”, ”Tjänstemännens attityder” och ”Påverkan av brottslighet /otrygghet”.  

- Vi ser att det går väldigt bra för det lokala näringslivet. Företagen i Arvika blir fler, är lönsamma och växer. Det visar på att Arvika är en bra plats att driva företag på. Trots det upplever respondenterna i Svenskt Näringslivs enkät att företagsklimatet har försämrats på vissa parametrar. En första bedömning är att de svårigheter vi har upplevt inom bygglovssidan är en starkt bidragande orsak till resultatet. Självklart är det frustrerande att resultatet inte har förbättrats, trots de insatser vi har gjort och där vi har upplevt väldigt positiv respons från näringslivet, säger Hans Karlsson, kommundirektör.

Sedan föregående mätnings betyg och placering har Arvika kommun jobbat med enkätsvaren för att identifiera förbättringsområden i kommunens verksamheter och för att skapa ett bättre företagsklimat.

-  Mätningarna är viktiga verktyg, men en bra dialog mellan näringsliv, förtroendevalda och tjänstepersoner är minst lika viktigt. Sedan hösten 2022 har kommunen bjudit in näringslivet i Arvika till månadsvisa ”tredje torsdag” lunchträffar, där tjänstepersoner och politiker har varit brett representerade. I vintras anordnades också en näringslivskväll, berättar Hans.

-  Kommunledningen är ute och träffar företag minst en gång i veckan. Kommunen är medlemmar i Handelskammaren, samarbetar aktivt med Svenskt Näringsliv och Företagarna Arvika-Eda och genomför utbildningar och evenemang ihop, säger Peter Söderström, Kommunstyrelsens ordförande.

Nu ska svaren från det senaste årets mätning analyseras och förbättringsåtgärder förstärkas och justeras för att uppnå den nya målsättningen som kommunens referensgrupp för näringslivsarbetet har enats om. Det i samråd med kommunens referensgrupp för näringslivsarbetet som har varit ett värdefullt forum för förankring av aktiviteter, prioriteringar och vägval i näringslivsarbetet. Tillsammans med referensgruppen tar kommunen nu fram ett gemensamt mål för företagsklimatet.

- Förslaget som ligger på bordet nu är att kommunen ska från och med 2024 klättra 50 placeringar per år i två år, avslutar Peter Söderström.

Om du har frågor, kontakta:

Peter Söderström (S), kommunstyrelsens ordförande, Arvika kommun, tfn 073-280 71 76

Hans Karlsson kommundirektör, Arvika kommun, tfn 073-089 88 32

Hjälpte informationen på sidan dig?