2021-01-21

Viss distansundervisning i gymnasiet

Arvika kommun har beslutat att förlänga distansstudierna till viss del för Solbergagymnasiet och Taserudsgymnasiet, från och med måndag den 25 januari till och med den 14 februari. Skolorna går då från hel distansundervising till delvis distansundervisning. Motivet till beslutet är att motverka trängsel i skolans lokaler, för att på så sätt minska risken för smittspridning.

Solbergagymnasiet kommer ha ett rullande schema per årskurs. På Taserudsgymnasiet kommer behoven från de olika yrkesprogrammen styra hur den delvis distansundervisningen kommer se ut. Närundervisning för årskurs 3 kommer att prioriteras på båda skolorna. Detta för att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar för vidare studier.

Elever i gymnasiesärskolan och elever på Introduktionsprogrammen är undantagna distansundervisningen. Elever i behov av särskilt stöd kommer att ha möjlighet att få undervisning på skolan, detta görs i samråd med skolan.

Det finns möjlighet för elever som vill att äta lunch att göra det på sin ordinarie skola.

Mer information till vårdnadshavare meddelas via elevernas mentorer. Arvika kommun följer fortsatt utvecklingen av smittspridningen.

händer som skriver på tangentbord

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-01-21